top of page

"Η κυβέρνηση καλεί τους ανέργους να αναλάβουν την ατομική τους ευθύνη!"

Έγινε ενημέρωση: 25 Νοε 2020


Κοινή ανακοίνωση των Βουλευτών Κ. Βέττα και Π. Πέρκα για την απάντηση που έλαβαν από το ΥΠΕΝ στην ερώτησή τους σχετικά με την «Άμεση ανάγκη για στήριξη των εργαζομένων στο Ορυχείο Προσηλίου»:H απάντηση του ΥΠΕΝ, του συντονιστή της Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και του Δ.Σ. της ΔΕΗ στην ερώτηση των Κ. Βέττα, Π. Πέρκα, Σ. Φάμελλου σχετικά με την «Άμεση ανάγκη για στήριξη των εργαζομένων στο Ορυχείο Προσηλίου» αποδεικνύει ότι για τη ΝΔ και οι άνεργοι πρέπει να αναλάβουν την ατομική τους ευθύνη!


Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης είναι ήδη εμφανείς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι απολύσεις, απόρροια του περιορισμού της λιγνιτικής δραστηριότητας έχουν ήδη ξεκινήσει και παρά τις υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας σε συνάντηση θεσμικών φορέων στο ΥΠΕΝ ότι θα βρεθούν λύσεις για τους απολυμένους εργαζομένους των ορυχείων και των υπεργολάβων, τελικά δεν έγινε απολύτως τίποτα.


Η απάντηση του Υπουργού είναι ενδεικτική της πολιτικής και των επιλογών της κυβέρνησης της ΝΔ. Καμία απολύτως αναφορά στο επίδικο της ερώτησης για την άμεση και στοχευμένη αντιμετώπιση της ανεργίας που βιώνουν ήδη οι εργαζόμενοι στο ορυχείο:

«Επισημαίνουμε ότι το masterplan το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου το οποίο δεν θα εξαρτάται μόνο από την ενέργεια, αλλά και από τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τον εναλλακτικό τουρισμό και τη βιολογική γεωργία. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης της χρηματοδότησης ύψους 5,05 δισ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους που θα διοχετευθεί στις λιγνιτικές περιοχές και το πλάνο κινήτρων τα οποία θα οριστικοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προσελκύσουν μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις». Καμία αναφορά στο σήμερα, καμία πρόνοια για τους απολυμένους, όλα θα γίνουν κάποτε στο μέλλον!


Στην απάντηση του κ. Στάσση αναφέρεται ότι «η ΔΕΗ προτίθεται να συνεχίσει να είναι αρωγός προς την τοπική κοινωνία, επιδεικνύοντας τον κοινωνικό της χαρακτήρα, όπως έχει διαχρονικά αποδείξει. Ωστόσο επί του προκειμένου και υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και προϋποθέσεις αυτό είναι αυστηρά εξαρτώμενο από τις νέες συνθήκες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Στο πεδίο, δεν βλέπουμε πουθενά τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ.


Στη απάντηση του κ. Μουσουρούλη, ενώ αναφέρεται ότι «η στήριξη των άμεσα εμπλεκόμενων εργαζομένων στην εξόρυξη και παραγωγή ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου απολιγνιτοποίησης, προβλέποντας βραχυχρόνιες αλλά και μακροχρόνιες αντισταθμιστικές δράσεις.. όσον αφορά τις βραχυχρόνιες αντισταθμιστικές δράσεις, κατά κύριο λόγο εστιάζονται καταρχάς στη διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του εργατικού δυναμικό, με την περιβαλλοντική αποκατάσταση των λιγνιτικών ορυχείων. Η δρομολόγηση των βραχυχρόνιων παρεμβάσεων θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την εφαρμογή του μακροχρόνιου προγραμματισμού…» στην πράξη όμως δεν βλέπουμε τίποτα.


Σύμφωνα με την μελέτη του WWF προκύπτει ότι, στη βραχυχρόνια περίοδο, σε αυτή δηλαδή που διανύουμε ήδη, «περίπου 2.200 εργαζόμενοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο απώλειας εργασίας και εισοδήματος στις δύο υπόψη περιοχές (1.833 στη Δ. Μακεδονία και 375 στη Μεγαλόπολη). Εφόσον δεν ληφθούν άμεσα μέτρα υπάρχει κίνδυνος να τεθούν σε επισφάλεια επιπλέον περίπου 6.000 θέσεις εργασίας, ως προκαλούμενη επίπτωση λόγω της απώλειας εισοδήματος, ενώ παραμένει το κενό ανάμεσα στις προβλέψεις του masterplan για 8.000 θέσεις εργασίας και τους 25.000-27.000 -με μετριοπαθείς εκτιμήσεις- που εργάζονται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή.


Προκύπτει επομένως ότι οι επενδύσεις που υποτίθεται πως σχεδιάζονται, δεν αφορούν αυτούς που χάνουν τώρα τη δουλειά τους ή θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα στο άμεσο μέλλον (έως το 2023). Μέχρι τότε η ανεργία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα έχει ήδη πολλαπλασιαστεί ναρκοθετώντας το μέλλον των κατοίκων της.


Σε όλη τη Δ. Μακεδονία υπάρχουν εγκαταλελειμμένα ορυχεία αφημένα στην τύχη τους. Είναι η ώρα η πολιτεία, μαζί με τη ΔΕΗ, να επουλώσουν τις πληγές που αφήνει πίσω της η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη και να δώσουν άμεσες, δίκαιες και βιώσιμες λύσεις για τους εργαζόμενους και την περιοχή.
7 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page