top of page

"Αδικαιολόγητη οκτάμηνη καθυστέρηση για την κατάθεση ενός έτοιμου νομοσχεδίου" (video)

Έγινε ενημέρωση: 18 Ιουν 2020

Παρεμβάσεις της κ. Καλλιόπης Βέττα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.


Η Βουλευτής Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα συμμετείχε και παρενέβη στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (17/02/2020 και 20/02/2020), κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας».


Η κ. Βέττα, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόλαβε να ψηφιστεί και διατύπωσε, αρχικά, ορισμένα ερωτήματα προς την Υπουργό Πολιτισμού, καθώς οι αλλαγές που επέλεξε να κάνει στο νομοσχέδιο περιορίζουν, τελικά, το πεδίο εφαρμογής του, αφορώντας λιγότερους επωφελούμενους και, επιπλέον, αφήνουν αρρύθμιστο και πολύ εκτεθειμένο το πεδίο στην μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή έργου.


Συγκεκριμένα, κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε ήταν τα εξής:

- Γιατί υπάρχει πρόβλεψη αποζημίωσης δικαιούχων μόνο για τα εκπαιδευτικά συγγράμματα και όχι για τα υπόλοιπα έργα, όπως άλλωστε είχε διατυπωθεί στο νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης; Καλούμε την Υπουργό να υιοθετήσει αυτή την πρόβλεψη της οδηγίας, δεδομένου ότι η χώρα μας υστερεί αρκετά στην διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και δεν αρκούν σε αυτήν την περίπτωση τα ευχολόγια για μέτρα που οφείλουν να λάβουν οι ίδιοι φορείς, για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης αναπαραγωγής των έργων.

- Δεδομένου, μάλιστα, ότι η υπουργική απόφαση του 2007, που όριζε μέτρα προστασίας των έργων θα καταργηθεί, είναι σαφές ότι αφήνετε αρρύθμιστο και πολύ εκτεθειμένο το πεδίο στην μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή έργου. Στο νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης προβλεπόταν έκδοση υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση των ελάχιστων αναγκαίων μέτρων για την τήρηση, από τους φορείς, αυτής της υποχρέωσης. Γιατί αφαιρέσατε αυτή την πρόβλεψη;

- Στην εισήγησή σας, κυρία Υπουργέ, ισχυριστήκατε ότι η ζημιά για τους εκδότες δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων, για έργα εκτός των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, είναι αμελητέα, καθώς δεν είναι μεγάλος, είπατε, ο αριθμός των εντυποαναπήρων. Θα μας πείτε πόσοι ακριβώς είναι οι εντυποανάπηροι, εφόσον γνωρίζετε ότι είναι λίγοι, και σε ποια στοιχεία βασίζεστε να το πείτε; Και, εφόσον είναι λίγοι, όπως λέτε, γιατί δεν υιοθετείτε την σχετική πρόβλεψη της Οδηγίας για καταβολή της εύλογης αμοιβής και στους δικαιούχους των λοιπών έργων;

- Θα μας πείτε πώς θα κοινοποιείται από τους φορείς σε δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων, η μετατροπή των έργων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο; Θα κοινοποιείται και στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης; Πώς θα λαμβάνουν γνώση;


Δείτε το βίντεο της παρέμβασης εδώ:


Ωστόσο η Υπουργός Πολιτισμού είτε απέφυγε να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα, είτε προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για καθυστερήσεις, χωρίς όμως να μπορούν να αιτιολογηθούν επαρκώς οι στοχευμένες -αρνητικές- παρεμβάσεις της επί του νομοσχεδίου, που συρρίκνωναν, τελικά το πεδίο εφαρμογής του και απέκλειαν μεγάλες κατηγορίες επωφελουμένων.


Η κ. Βέττα επανήλθε σε κάποια κρίσιμα σημεία του νομοσχεδίου στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής 20/02/2020, προκειμένου να λάβει απαντήσεις και να αποκατασταθεί η πραγματικότητα. Ανέφερε, μεταξύ άλλων:


"Το σχέδιο νόμου που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη Κυβέρνηση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας, είχε τύχει δημόσιας διαβούλευσης το Φεβρουάριο του 2019, όπως αναφέρατε και εσείς, καθώς και ευρύτατης διαβούλευσης με όλους τους φορείς για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της Οδηγίας, κάτι που εξηγεί και την κατάθεση του πλήρως επεξεργασμένου νομοσχεδίου στη Βουλή, στις αρχές Ιουνίου του 2019, αν και λόγω της επίσπευσης των εκλογών δεν πρόλαβε να ψηφιστεί. Παρόλα αυτά, κυρία Υπουργέ, επιρρίψατε ευθύνες για την καθυστέρηση της ενσωμάτωσης της Οδηγίας από την Κυβέρνηση κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, χωρίς να μπορεί με τίποτα να δικαιολογηθεί η εκ μέρους σας οκτάμηνη καθυστέρηση για την κατάθεση ενός έτοιμου νομοσχεδίου, το οποίο είναι αντιγραφή, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, επεμβαίνοντας, κυρίως, στα άρθρα 4, 7 και 8, δηλαδή ως προς την πρόβλεψη που αφορούσε το νομοσχέδιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την, υπό προϋποθέσεις, καταβολή κάποιας εύλογης ελάχιστης αμοιβής από το κράτος σε δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων στην ελληνική επικράτεια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις όλων των έργων και όχι μόνο των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, τόσο από εντυποανάπηρους, όσο και από άτομα με άλλες αναπηρίες".


Άλλωστε, όπως σημείωσε η κ. Βέττα, αυτή η διάταξη "ίσως εγείρει κάποια ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαιούχων", καθώς και "ερμηνευτικά ζητήματα λόγω ασάφειας", θέτοντας ορισμένα ερωτήματα εκ νέου στην Υπουργό: "Παραδείγματος χάριν, πώς θα γίνεται η εν λόγω αποζημίωση και ποιους αφορά; Ποιος θα επωμίζεται το κόστος μετατροπής των συγγραμμάτων αυτών; Θα καλύπτει το κράτος τη σχετική δαπάνη ή όχι;".


Τέλος, επεσήμανε, για την αποκατάσταση της αλήθειας, ότι "ναι μεν με το άρθρο 8 «Κωφοί» που είναι θετικό, η κυρία Υπουργός συμπεριέλαβε τους κωφούς μεταξύ των επωφελουμένων, ισχυρίστηκε όμως, αναληθώς, ενώπιον της Επιτροπής, ότι στο νομοσχέδιο της προηγούμενης Κυβέρνησης δεν είχε προκριθεί αυτή η επιλογή.

"Οφείλατε να γνωρίζετε ότι στο άρθρο 2 εκείνου του νομοσχεδίου, που αφορούσε την αναπαραγωγή προς όφελος ατόμων με αναπηρίες, υπήρχε σαφέστατη πρόβλεψη, που έλεγε «προς όφελος των ατόμων με άλλες αναπηρίες». Δηλαδή όλων και όχι μόνο των κωφών. Επομένως, θεωρώ ότι είναι κρίμα, κυρία Υπουργέ, να παραπλανώνται από εσάς την ίδια οι πολίτες και τα μέλη της Επιτροπής με ισχυρισμούς περί του αντιθέτου", ανέφερε η Βουλευτής.


Δείτε το βίντεο της παρέμβασης εδώ:


4 Προβολές0 Σχόλια

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page