"Ποιο είναι το σχέδιο του Υπ. Πολιτισμού για την ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια;"


Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Πολιτισμού.Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Κατάθεση στοιχείων για την περιφερειακή ανάπτυξη και στήριξη του Σύγχρονου Πολιτισμού».

Η ερώτηση, η οποία συνυπογράφεται από 38 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αναδεικνύει το ζήτημα των προσκλήσεων και των δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη στήριξη του Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των προσκλήσεων που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο το 2020-21 για μια σειρά δράσεων που εκτείνονται από φεστιβάλ και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς έως ειδικότερες ενέργειες π.χ. στήριξης του βιβλίου, θεάτρου, χορού, μουσικής, εικαστικών, αρχιτεκτονικής και φωτογραφίας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει απολογισμός των προσκλήσεων και των δράσεων αυτών, τόσο σε επίπεδο ποσοστού υλοποίησης και απορροφητικότητας των κονδυλίων τους όσο και σε επίπεδο κατανομής και διάχυσής τους στην επικράτεια.

Ειδικότερα, κομβικό σημείο αποτελεί η έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας για το γεγονός ότι παρατηρείται άνιση κατανομή πόρων στις Περιφέρειες της χώρας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων κατευθύνεται και υλοποιείται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, ζητείται η κατάθεση όλων των συγκεντρωτικών και απολογιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς.

Τέλος, τίθενται τα ερωτήματα: