top of page

"Τι συμβαίνει με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αποκατάστασης των λιγνιτωρυχείων;"

Κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης από την Πέτη Πέρκα και την Καλλιόπη Βέττα για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων αποκατάστασης των λιγνιτωρυχείων.Ερώτηση για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων αποκατάστασης των λιγνιτωρυχείων προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσαν 14 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Βουλευτή Φλώρινας Πέτης Πέρκα και της Βουλευτή Κοζάνης Καλλιόπης Βέττα.


Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με την ερώτηση αυτή ασκούν πολιτική πίεση στην κυβέρνηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τις λιγνιτικές περιοχές, την καρδιά της απολιγνιτοποίησης και της δίκαιης μετάβασης, την αποκατάσταση των λιγνιτωρυχείων και την συνεπακόλουθη επαναπόδοσή τους στις τοπικές κοινωνίες.

Ειδικότερα, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνουν ότι η αποκατάσταση των εδαφών βάσει των νέων χρήσεων γης (repurposing) δεν είναι μια η απλή αποκατάσταση αλλά πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία αποκατάστασης βάσει των νέων χρήσεων γης, οι οποίες θα καθοριστούν στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) στις ζώνες απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ).


Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό. Σχεδόν 4 χρόνια πέρασαν από την εξαγγελία της κυβέρνησης για τη βίαιη και κοινωνικά άδικη απολιγνιτοποίηση, και τα ΕΠΣ δεν έχουν εκδοθεί ακόμα. Μόλις στις 13.6.2023 η Μετάβαση Α.Ε. προκήρυξε διαγωνισμό για την «Τεχνική έκθεση προέγκρισης ΕΠΣ στις ΖΑΠ Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης». Πέρα από τις καθυστερήσεις όμως, η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια λάθος διοικητική διαδικασία, που φοβόμαστε ότι θα προκαλέσει νέα προβλήματα στο μέλλον.


Η ΔΕΗ και το ΥΠΕΝ έκριναν εσφαλμένα ότι οι αλλαγές αφορούν μόνο το κόστος αποκατάστασης των λιγνιτωρυχείων και επομένως τις χαρακτήρισαν ως μη ουσιώδεις ( παρ.1 άρθρου 35 του ν. 4872/2021). Έτσι δεν έστειλαν τον φάκελο τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και την Μελέτη Περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ) αποκατάστασης των ορυχείων στο σύνολο των προβλεπόμενων φορέων για γνωμοδότηση (όπως για παράδειγμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στους ενεργειακούς δήμους) και δεν προέβλεψαν και το διεθνές αναγνωρισμένο δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και στη δημόσια διαβούλευση.


Τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης γνωμοδότησαν αρνητικά επί της ουσίας και αναφέρουν ξεκάθαρα στη γνωμοδότησή τους ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση, επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταβολή του τρόπου αποκατάστασης των ορυχείων και απαιτείται η υποβολή ΜΠΕ και η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011.


Η απολιγνιτοποίηση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη λειτουργία του ορυχείου.


Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγουν σε επτά καίριες ερωτήσεις για τη διαδικασία αποκατάστασης των λιγνιτωρυχείων.


  1. Πότε θα ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός με τα ΕΠΣ των ΖΑΠ; Τα ΕΠΣ που θα συνοδεύονται και με ΣΜΠΕ δεν θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί της έγκρισης της μελέτης ΜΠΕ αποκατάστασης των ορυχείων;

  2. Γιατί δεν έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ- Δημόσιο;

  3. Θεωρεί ορθό να επιτρέπεται στη ΔΕΗ να προβαίνει σε αυθαίρετες αλλαγές, οι οποίες προκαταλαμβάνουν τον καθορισμό των μελλοντικών χρήσεων γης;

  4. Πώς υπολογίστηκε το κόστος αποκατάστασης των εδαφών που προβλέπεται στη μελέτη αποκατάστασης των ορυχείων; Ο σχεδιασμός αφορά απλή αποκατάσταση (restoring) ή αποκατάσταση βάσει των νέων χρήσεων γης ( repurposing); Έλαβε υπόψη του παραδείγματα αποκαταστάσεων ορυχείων στο εξωτερικό (μέθοδος και κόστος); Αν ναι, ποια;

  5. Με ποια κριτήρια αποφάσισε ότι η επικαιροποίηση των ΑΕΠΟ των ορυχείων θεωρείται ως μη ουσιώδης κατά την έννοια της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011;

  6. Για ποιο λόγο φοβάται τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών αλλά και των πολιτών στη διαδικασία της επικαιροποίησης των ΑΕΠΟ αποκατάστασης των ορυχείων; Γιατί δεν επιτρέπει τη δημόσια διαβούλευση και την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου;

  7. Θα λάβει υπόψη τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης; Αντιλαμβάνεται ότι επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταβολή του τρόπου αποκατάστασης των ορυχείων και απαιτείται η υποβολή ΜΠΕ και η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011; Η διοικητική διαδικασία, που επιλέγεται εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου;


Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης εδώ.2 Προβολές0 Σχόλια

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page